آلو کالیفرنیا

امتیاز 0 از 5

آناناس خشک

امتیاز 0 از 5

انبه خشک

امتیاز 0 از 5
1,300,000 تومان هرکیلوگرم

بلوبری خشک

امتیاز 0 از 5

به خشک اسلایس

امتیاز 0 از 5
65,000 تومان هرکیلوگرم

پرتقال تامسون

امتیاز 0 از 5
100,000 تومان هرکیلوگرم

پرتقال تو سرخ

امتیاز 0 از 5
110,000 تومان هرکیلوگرم

توت خشک

امتیاز 0 از 5

خرمالو خشک آرتا چیپس

امتیاز 0 از 5
9,500 تومان950,000 تومان هرکیلوگرم

سیب خشک آرتا چیپس

امتیاز 0 از 5

سیب قرمز

امتیاز 0 از 5

کیوی خشک آرتا چیپس

امتیاز 0 از 5
1,000,000 تومان هرکیلوگرم

گلابی خشک آرتا چیپس

امتیاز 0 از 5
115,000 تومان هرکیلوگرم

لیمو سنگی

امتیاز 0 از 5
125,000 تومان هرکیلوگرم

ملون خشک

امتیاز 0 از 5

نارنگی خشک

امتیاز 0 از 5
100,000 تومان هرکیلوگرم